Löner

Vi hjälper till med att effektivsera och modernisera dina löneprocesser & rutiner.
  • Behöver du extra resurser? Vi hjälper dig på plats eller tar över och sköter hela er löneadministration.
  • Vi har systemkunskap i flera lönesystem och kan hjälpa er att få en effektivare hantering.
  • Vi kan analysera era rutiner och processer.
  • Vi gör rapportering till Skatteverket varje månad, skickar kontrolluppgifterna.
  • Statistik till FORA och Collectum m.fl.