Redovisning

Vi tar över redovisningen för ditt företag, tjänster som ingår i redovisning är bland annat följande.
  • Löpande bokföring
  • Månadsavstämning
  • Budgetuppföljning
  • Rapportering
  • Fakturering
  • Inbetalningar
  • Leverantörsfakturering
  • Utbetalningar
  • Bokslut och årsredovisning