LBE Solution AB

LBE Solution AB bilades 2010 i Helsingborg och har som mål att erbjuder en komplett ekonomifunktion inom redovisning, skatter och löner. Vi arbetar metodiskt med månadsbokslut och levererar effektivt och snabbt månadsrapporter, bokslut och årsredovisning.

Vår målsättning är att du ska få en bra ekonomisk överblick och effektiva ekonomiska styrmedel, detta till en kostnad som du som företagare uppfattar som mer än väl värt pengarna. Vi uppnår detta genom att arbeta i nära samarbete med våra kunder.

Vi hjälper dig ta fram ekonomiska underlag för att du ska kunna fatta så korrekta beslut som möjligt.